Top

FR-803B

هـویه هــــوای گـرم مــدل FR-803B مناسب با بدنه هـــــادی استاتیک وکنترل ونمایش درجه حرارت وفشاروزمان ومکش داخلی جهت گرفتن IC و قابلیت خودکارجهـت کاربا قطعات SMD همـراه با نــازل نــوع SOP مــدل A1130 سـاخـت ژاپـن بدون ملحقات 


قیمت: 0 تومان

توضیحات