Top

سیستم تولید برق خورشیدی با متد :stand alone

سیستم تولید برق خورشیدی با متد stand alone:

 

 

1)ماژول های pvبا توان 10 w/12vو 20 w/12vازهر کدام دو عدد

2)اینورتر 12 vdc/230vacبا توان 1000wو خروجی سینوسی1عدد

3)شارژر کنترلر 12/24 vdvبا خروجی 10A

4)کلید های MCB 10ADCنوع دوپل

5)کلید MCB16A AC

7) SURGE ARRESTER DC

B TYPE 20/8uS

8)صفحه چرخان جهت تغییر وضعیت صفحات خورشیدی و گرفتن خروجی ولتاژ در شرایط مختلف نور آفتاب

9) واحد ترمینالی جهت سری و موازی کردن سلولهای خورشیدی و انجام تستهای نقطه کار سلول های خورشیدی

10)باتری 12 v/7.5AHبه تعداد 2عدد

11)رله حفاظت در برابر افزایش ولتاژ ورودی اینورتر

12)میز متحرک با ابعاد 80*60*180جهت قرار گیری تجهیزات فوق با صفحه چرخان خورشیدی

13)نمایشگر ولتاژ، جریان ،توان ، انرژی و دمای محیط جهت  اندازه گیری و  آزمایشات مورد نظر


قیمت: 0 تومان

محصولات مشابه

توضیحات