Top

مجموعه آموزشی تلویزیون گسترده LED

تلویزیون گسترده LED

مشخصات

اجزای این دستگاه بر روی پنلی با نقشه با روکش پی وی سی نصب گردیده است با تعدادی Tpو10 عدد کلید عیب گذاری

کلیدهای عیب گذاری در محفظه ای با درب کشویی در زیر نقشه قرار گرفته

ونقشه بر روی میزی چرخدار قرار گرفته به ابعاد 130 سانتیمتر در عمق 60 سانتیمتر وابعاد پنل نقشه 130در 70 سانتیمتر

دستور کار

پس از وصل شدن دستگاه به برق وانتن مناسب وتنظیم سیستم از طریق دستگاه کنترل می توانید ولتاژهای بر روی نقشه را از طریق تست پوینتها چک کنید ولی دقت کنید پتانسیلهای مختلف وشاسی به یکدیگر اتصال نکنند

واز لمس برد دستگاه با فلز یا دست خود داری فرمائید

در مرحله بعدی می توانید با استفاده از کلید عیب گذاری عیوب مختلفی را بر روی دستگاه اجرائ کرده وعملکرد ان را مشاهده کنید و در بعضی موارد با ولتمتر تغییر ات را بر روی تست پوینتها چک کنید


قیمت: 0 تومان

محصولات مشابه

توضیحات