Top

مجموعه آموزشی مدار مجتمع خطی ( تقویت کننده عملیاتی )

مجموعه آموزشی مدار مجتمع خطی (تقویت کننده عملیاتی)SA-OPAMP

پرتبال مجهز به : منبع تغذیه ثابت و متغیر+فانکشن ژنراتور+مولتی متر دیجیتال+1عدد بردبورد شامل آزمایش های: بررسی تقویت کننده تفاضلی درمد های مشترک وتفاضلی+جمع کننده+تفریق کننده+تقویت کننده معکوس کننده+تقویت کننده غیر معکوس کننده+بافر+تقویت کننده شیفت فاز+نوسان ساز پل وین+مقایسه کننده  معمولی و پنجره ای+اشمیت تریگر مبتنی برopamp+مولتی ویبراتور استابل.منو استابل.بی استابل مبتنی برopamp+sample and Hold+مشتق گیر مبتنی بر opamp+ Clipperبه کمکOpamp+انتگرال گیر مبتنی برopamp+تقویت کننده RIAA + آشکار ساز پیک+یکسو ساز ایده آل+تقویت کننده لگاریتمی+فیلتر های بالا گذار +پائین گذارو میان گذار مبتنی بر opamp+تقویت کننده Single Supply+کنترلر تن به کمک Opamp+تقویت کننده ابزار دقیق+رگلاتور ولتاژ مبتنی برopamp+دفترچه راهنما شامل تئوری Opamp.شرح آزمایش ها .مدار ها .سیکنال ها ونتایج(ساخت ایران)


قیمت: 0 تومان

محصولات مشابه

توضیحات